اتصل بنا!

+98-21-88390409

+98-21-89779990

مواعيد العمل، 9-21

روابط عمومی

خدمات روابط عمومی

تحویل CD-DVD در مراسم پایانی و یا خروج میهمانان به عنوان یادبود

تصویر برداری حرفه ای حداقل با دو دوربین + عکاسی

مستند سازی از مراسم ورود میهمانان ویژه تا مراسم خروج

اعزام مجریان با تجربه و پر سابقه رسانه ملی با تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی

خدمات قابل ارائه در این بخش مرتباً در حال گسترش است لطفاً برای اطلاع از خدمات متنوع و جدید قابل ارائه در آینده مجدداً از این صفحه بازدید فرمایید.